Dotacje PROW 2014-2020

O PROJEKCIE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn: „Zainstalowanie i wykorzystanie proekologicznych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii w Gościńcu Pępowo” mająca na celu zainstalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gościńcu Pępowo, co przyczyni się do zachowania lokalnego dziedzictwa przyrodniczego.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wykorzystywanie 4 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gościńcu Pępowo.
Operacja współfinansowana z budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska.

Informacja dotycząca projektu:
Projekt Gościńca Pępowo pt:” Zainstalowanie i wykorzystanie proekologicznych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii w Gościńcu Pępowo” wpisuje się w strategię LSR Gościnnej Wielkopolski w cel ogólny 1: Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego na obszarze Gościnnej Wielkopolski, w cel szczegółowy 1.2: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w Przedsięwzięcie 1.2.2: Instalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach związanych z działalnością gospodarczą w zakresie rekreacji, turystyki lub sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych. Projekt Gościńca Pępowo dotyczył zainstalowania i wykorzystania proekologicznych, nowoczesnych, energooszczędnych, innowacyjnych rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii (zwanych dalej w skrócie OZE) w budynku restauracji oraz w pokojach gościnnych. Projekt Gościńca Pępowo był efektem skorelowania świadomości szans środowiskowych z podjęciem działań w zakresie OZE. Systemy OZE które zainstalowano w Gościńcu Pępowo to: mikroinstalacja fotowoltaiczna, system rekuperacji z wentylacją mechaniczną oraz pompa ciepła. Instalacje te zostały wykorzystane na potrzeby Gościńca Pępowo, który prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki noclegowej i sprzedaży lokalnych potraw oraz lokalnych produktów żywnościowych dostępnych w ofercie restauracji. Projekt Gościńca Pępowo jest połączeniem kluczowych spraw z terenu LSR Gościnnej Wielkopolski: OZE, zdrowej, tradycyjnej, lokalnej kuchni oraz lokalnej turystyki. Realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie stopnia wykorzystania OZE na terenie LSR Gościnnej Wielkopolski, co przekłada się na mniejszą emisję CO2 do atmosfery, zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów przyrody, a przez to przyczyniła się do ochrony nieodnawialnych zasobów przyrodniczych i krajobrazu wiejskiego na terenie LSR. Poprzez realizację projektu Gościńca Pępowo na terenie LSR wzrosła liczba instalacji OZE wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Projekt Gościńca Pępowo dotyczy także sprzedaży lokalnych potraw i produktów wskazanych w nowym menu dostępnym w lokalu restauracji. Gościniec Pępowo przewiduje ciągłe rozszerzanie oferty restauracji o produkty wpisane na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Innowacyjność projektu Gościńca Pępowo dotyczy zarówno samej operacji jak i wykorzystania technologii sprzyjających ochronie środowiska/klimatu. Innowacyjność operacji w głównej mierze polega na znaczącym udoskonaleniu świadczonych usług noclegowych i restauracyjnych w budynku Gościńca Pępowo poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych – systemów OZE wpływających na jakość świadczonych usług pod względem komfortu cieplnego i energooszczędności. Gościniec Pępowo jest jednym z pierwszych obiektów na terenie LSR Gościnna Wielkopolska, w którym zostaną zainstalowane aż 3 różne systemy OZE.

Operacja Gościńca Pępowo:
1) wdrożyła udoskonaloną usługę noclegowo-restauracyjną rozumianą jako wyższy komfort gości i pracowników związany z wentylacją/klimatyzacją/ogrzewaniem pomieszczeń oraz energooszczędnością budynku związaną z mniejszymi kosztami poboru prądu z sieci na rzecz prądu wytworzonego we własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej;
2) wdrożyła nowy sposób promocji lokalnych zasobów kulturowych poprzez udostępnienie w Gościńcu Pępowo informacyjno-graficznych tablic zawierających opis OZE zainstalowanych w Gościńcu Pępowo oraz lokalnych potraw żywnościowych opisanych w LSR, serwowanych w Gościńcu Pępowo;
3) wykorzystała nowoczesne rozwiązania techniczne związane z systemami OZE (fotowoltaiczny, rekuperacyjny, pompy ciepła).

Informacje edukacyjne:
Informacja o produktach i potrawach lokalnych na obszarze objętym LSR Gościnna Wielkopolska.
Zgodnie z zapisami LSR na naszym terenie dostępne są następujące produkty wpisane na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: szparag kiszony pakosławski z gospodarstwa agroturystycznego „Wojciechówka” w Pakosławiu, ogórek kiszony osiecki z gospodarstwa rolnego w Osieku, kiełbaski rawickie z zakładu rzeźnicko – wędliniarskiego z Rawicza, gziczka rawicka, wielkopolski ser smażony, ser śmietankowy wielkopolski, twaróg tradycyjny z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Rawiczu. Podczas pobytu w gospodarstwach agroturystycznych lub pensjonatach można skosztować miodu i nalewek na miodzie (miodówka rycerska, miód pitny soplicowski), konfitur i powideł, soku miętowego, nalewki karmelkowej i piwa bezalkoholowego „w kuźni warzonego”, syropu buraczanego, a nawet piwa z browaru Nepomucen w Szkaradowie. Na obiad można uraczyć się zupą Rumforda (przygotowywaną według receptury spisanej przez bł. E. Bojanowskiego) i pierogami z najróżniejszymi farszami lub bardziej wykwintnie dzikiem z pieca chlebowego, barankiem z ogniskowego żaru, szaszłykiem soplicowskim albo gęsią luzowaną z farszem leśnym. W lokalnych sklepach można kupić Benedyktynkę z klasztoru w Lubiniu, herbaty ziołowe Kawon, masło gostyńskie, kiełbasę pępowską, szynki i polędwice w kaszy, sery z serwatki, placki drożdżowe, serniki, babki i torty oraz rogale marcińskie wypiekane przez lokalne piekarnie, które uzyskały odpowiedni certyfikat. Część z wyżej wymienionych produktów i potraw figuruje w nowym menu Gościńca Pępowo. Zapraszamy!
Informacja o systemach OZE.
Celem głównym operacji Gościńca Pępowo było zainstalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, co przyczyniło się do ochrony lokalnego środowiska oraz wzrostu wykorzystania OZE w regionie.

Systemy OZE, które zainstalowano i które są wykorzystywane to:
a) mikroinstalacja fotowoltaiczna 39,76 kW, panele fotowoltaiczne w technologii szkło-szkło, Sunmodule Bisun 280Wp (142 szt)
b) wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła dla sali bankietowej
c) rekuperacja w budynku z pokojami gościnnymi
d) pompa ciepła (oparcie kotłowni na pompie powietrznej) – 4 pompy ciepła NIBE F-2120-20 20kW.

Uzasadnienie wyboru powyższych instalacji: W ostatnim czasie zmienił się znacznie zakres usług świadczonych przez obiekty noclegowo-restauracyjne. Poza zapewnieniem noclegów i wyżywienia zaczęto dbać o odpowiedni klimat wewnątrz budynków i doprowadzenie do tzw. hotelowej efektywności energetycznej. Oznacza to zmniejszenie zużycia energii poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, przy jednoczesnym zachowaniu tego samego poziomu usług i komfortu dla gości. Reputacja obiektów noclegowo-restauracyjnych zależy między innymi od tego, jak mile widziani goście, przebywający w komfortowych warunkach, czują się podczas swojego pobytu. Zaplanowana przez Gościniec Pępowo operacja stanowiła kompleksowe rozwiązanie i pomogła stworzyć jeszcze doskonalszą atmosferę poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych. W ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost zainteresowania powietrznymi pompami ciepła w restauracjach i obiektach noclegowych. W Gościńcu Pępowo zaplanowano instalację pompy ciepła o wysokiej wydajności przeznaczonej do ogrzewania oraz do ogrzewania i chłodzenia. Dzisiejsze energooszczędne budownictwo dąży do zmniejszenia zapotrzebowania na ogrzewanie. Stosowanie nowoczesnych materiałów i rozwiązań spowodowało, że nowe i remontowane budynki są bardzo szczelne. Stosowane okna i drzwi przepuszczają bardzo mało powietrza, co zmniejsza zużycie energii cieplnej, ale pogarsza jakość powietrza w budynku. Szczelność budynków uniemożliwia poprawne działanie wentylacji grawitacyjnej, która nie działa bez zapewnienia stałego dopływu powietrza. Szczelne okna nie powinny być stosowane w pomieszczeniach z wentylacją naturalną. Efektem tego mogą być skargi gości na złe samopoczucie. Ratują się oni otwieraniem okien, co powoduje z kolei, że budownictwo z założenia energooszczędne, w praktyce takim nie jest. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie rekuperacji. Rekuperator jest sercem całego systemu wentylacji mechanicznej. Jego rolą jest nadmuch świeżego powietrza do budynku oraz wyciąg zużytego powietrza na zewnątrz, a także, co jest bardzo ważne, pozwala na odzysk ciepła z powietrza wywiewanego i ogrzanie nim powietrza nawiewanego. Współczesne rekuperatory pozwalają na odzysk do 95% ciepła. Dlaczego wentylacja jest tak ważna? W dzisiejszych czasach coraz więcej czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach. Jednocześnie coraz częściej zwraca się uwagę na poprawienie warunków w nich istniejących. Wentylacja ma za zadanie usuwanie z pomieszczeń powstających zanieczyszczeń i zastępowanie ich świeżym powietrzem. Ponadto ma stwarzać odpowiedni klimat dla organizmu człowieka. Dlatego wentylacja budynków ma nieodzowny wpływ na zdrowie gości i utrzymanie dobrego stanu technicznego samego budynku. Ma również ogromny wpływ na oszczędzanie energii potrzebnej do ogrzania budynku. W źle wentylowanych pomieszczeniach, goście mogą narzekać na bóle głowy, pieczenie oczu, zmęczenie, trudności z koncentracją i inne symptomy związane ze złą jakością powietrza i zanieczyszczeniami. Obserwuje się zwiększoną ilość przypadków astmy, różnego rodzaju alergii oraz infekcji dróg oddechowych. Coraz częściej obserwowane są przypadki rozwoju grzybów pleśniowych powodujących korozję biologiczną elementów konstrukcji budynków. Człowiek wydziela w ciągu godziny około 20 litrów dwutlenku węgla CO2 oraz inne zapachy. Również stosowane środki czystości, kleje, farby, materiały budowlane wydzielają toksyny dla nas niewidoczne i bardzo często bezzapachowe, a mimo to ujemnie wpływające na zdrowie. Dodatkowo pomieszczenia sanitarne powodują wzrost wilgoci. Ta ilość nagromadzonych zanieczyszczeń powoduje, że posiadanie sprawnej wentylacji, to nie luksus, a potrzeba wynikająca z ochrony zdrowia. Wentylatory znajdujące się w centrali podczas pracy pobierają energię elektryczną, jednak zyski z odzysku ciepła są i tak zawsze o wiele wyższe. Odpowiednia polityka energetyczna to jeden z ważniejszych elementów w działalności przedsiębiorstwa. To również możliwość znalezienia dużych oszczędności. Szczególnie gdy coraz większy udział kosztów zużycia energii zmniejsza wysokość osiąganego zysku. Gościniec Pępowo chcąc zmniejszyć koszty zużycia energii zdecydował się na mikroinstalację fotowoltaiczną wykorzystywaną na własne potrzeby. Ogniwa fotowoltaiczne produkują przez bardzo długi okres energię z nieskończonego w ludzkiej skali źródła – promieniowania słonecznego. W przeciwieństwie do innych typów elektrowni fotowoltaika nie wymaga dostarczenia paliw kopalnych, nie emituje spalin i nie powoduje hałasu. Ma też znikomy wpływ na faunę i florę w okolicy. W razie potrzeby panele fotowoltaiczne są łatwe w demontażu i wykorzystują surowce możliwe do przetworzenia ponownie. Ochrona środowiska polega w tym wypadku również na rozdrobnieniu źródeł energii i zbliżeniu ich do urządzeń końcowych. Niweluje to w znacznym stopniu duże straty energetyczne występujące podczas przesyłania energii przez sieci energetyczne na odległość kilkudziesięciu kilometrów. Wdrażając system fotowoltaiczny Gościniec Pępowo zoptymalizował koszty, a jednocześnie lepiej chroni środowisko naturalne.

GODZINY PRACY

 

Poniedziałek – Niedziela : 11:00 – 21:00

 

 

W dniu odbywania się eventów
restauracja oraz miejsca noclegowe
są czynne całodobowo

DANE ADRESOWE

 

Gościniec Pępowo


tel: 65 573 63 18
tel: 722 161 951

gosciniecpepowo@gmail.com